1. Bendrosios nuostatos

2. Asmens duomenų apsauga

3. Pirkėjo teisė

4. Pirkėjo įsipareigojimai

5. Pardavėjo teisės

6. Pardavėjo įsipareigojimai

7. Pirkimo, mokėjimo ir pristatymo sąlygos
8. Paslaugų teikimas
9. Techninis palaikymas
10. Autorinės teisės
9. Baigiamosios nuostatos