Menu
Your Cart

Prekių teikimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 • Prekių pardavėjas yra UAB "Atviros informacinės sistemos", įmonės kodas 300040275, buveinės adresas Geležinio Vilko 18A, LT-08104 Vilnius (toliau – Pardavėjas).
 • Pirkėjas yra juridinis arba fizinis asmuo, kuris pageidauja įsigyti Pardavėjo siūlomų produktų.
 • Pirkėjas užsako, įsigyja produktus ir už juos sumoka, o Pardavėjas pateikia ir parduoda produktus pagal šios sutarties sąlygas.
2. Asmens duomenų apsauga
 • Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik kaspersky24.lt elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisė

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje kaspersky24.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

 • Pirkėjas užsako produktus užpildydamas atitinkamą užsakymo formą Pardavėjo pagrindiniame puslapyje kaspersky24.lt
 • Užsakydamas Pirkėjas pateikia išsamią informaciją apie save, t. y. vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, pristatymo el. pašto adresą ir kontaktinius duomenis. Juridiniai asmenys nurodo įmonės pavadinimą, kodą ir adresą.
 • Pirkėjas sutinka iš anksto sumokėti 100 % sumos į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Galimi mokėjimo būdai nurodyti čia: http://kaspersky24.lt/apmokejimo-budai .
 • Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie bet kokius pakeitimus.
 • Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie svetainės duomenis.
 • Pirkėjas privalo saugoti gautus programinės įrangos aktyvacijos kodus.
 • Pirkėjas atsako už žalą, kuri gali atsirasti šiuos duomenis ar programinės įrangos aktyvacijos kodus perleidus tretiesiems asmenims.
5. Pardavėjo teisės
 • Pardavėjas pasiūlo įsigyti „Kaspersky Lab“ programinę įrangą savo reikmėms, o Pirkėjas ją įsigyja. Išsamesnės informacijos apie produktų tipus rasite pagrindiniame puslapyje kaspersky24.lt
 • Įsigytus produktus galima aktyvinti ES, EEE valstybėse (Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine), Šveicarijoje ir Monake.
 • Visos produktų kainos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytos EUR ir LTL.
 • Pardavėjas nurodo visas kainas su Lietuvos Respublikoje taikomu pridėtinės vertės mokesčiu.
 • Siūlomų prekių ir kainų pakeitimai įsigalioja juos paskelbus svetainėje kaspersky24.lt 

6. Pardavėjo įsipareigojimai

 • Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjų mokėjimus ir parduoti šiems programinės įrangos aktyvinimo kodus pagal sąlygas, numatytas šiose Taisyklėse bei nurodytas Svetainėje prie kiekvieno produkto.
 • Pardavėjas pristato produktus Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
 • Produktai elektroniniu būdu pristatomi nemokamai.
7. Pirkimo, mokėjimo ir pristatymo sąlygos
 • Užsakymas parengiamas elektroniniu būdu ir galioja be parašo.
 • Pardavėjas patvirtina visus užsakymus nusiųsdamas Pirkėjui atitinkamą patvirtinimo el. laišką. Jei Pirkėjas negauna patvirtinimo el. laiško, užsakymas nėra priimtas.
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta (galiojančia), kai pinigai pasiekia Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.
 • Produktai pristatomi per 2 darbo dienas.
 • Jei pasikeičia produkto kaina arba pasibaigia produktų atsargos, jo neįmanoma laiku pristatyti. Pardavėjas praneša Pirkėjui apie vėlavimą. Pranešime bus informuojama, kad pristatyti visiškai neįmanoma, arba nurodomos naujos pristatymo sąlygos. Jei naujos sąlygos kliento netenkina, pastarasis gali atšaukti užsakymą.
8. Paslaugų teikimas
 • Pardavėjo klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos. El. pašto adresas: shop@kaspersky24.lt
 • Klientai aptarnaujami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
9. Techninis palaikymas
 • Pirkėjai produkto naudojimo laikotarpiu turi teisę į nemokamas techninės pagalbos paslaugas.
 • Pardavėjo internetinių parduotuvių klientų techninės pagalbos skyrius dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos. El. pašto adresas: support@kaspersky24.lt
 • Klientai aptarnaujami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
10. Autorinės teisės
 • Draudžiama kopijuoti, redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti bet kokį kaspersky24.lt svetainėje esantį turinį (tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą). Ši veikla užtraukia atsakomybę, kurią numato LR teisės aktai.
9. Baigiamosios nuostatos
 • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.